Festiwal Kreatywności Młodych

TEATR

MUZYKA

PLASTYKA

TANIEC

O festiwalu

„Festiwal Kreatywności Młodych” jest nowym wydarzeniem edukacyjno-animacyjnym stymulującym kreatywność i aktywizującym kulturalnie różne grupy wiekowe społeczności lokalnych młodych finalistów festiwali i konkursów z 4 obszarów (teatru, muzyki, tańca i plastyki). Głównym celem jest edukacja kulturalna (bezpośrednia młodych wykonawców oraz pośrednia realizowana przez nich w swoich środowiskach lokalnych). FKM jest nowym spojrzeniem na rolę młodych w środowisku oraz rolę instruktorów i animatorów jako źródła energii i bodźca pobudzającego do kreatywnego zmieniania świata i otoczenia.

Patronaty

Festiwal Kreatywności Młodych otrzymał Patronat Honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Kreatywność" to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa” (Mary Lou Cook) - myśl przewodnia naszego Projektu oddaje w pełni wszystkie jego elementy, którymi chcielibyśmy się kierować. Festiwal Kreatywności Młodych jest efektem podjętej przez nas próby nowego zdefiniowania zadania domu kultury w edukacji kulturalnej wielopokoleniowego środowiska. W sposób naturalny od lat mamy kontakt z najlepszymi młodymi twórcami i wykonawcami realizując tak mocno osadzone w lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim środowisku festiwale i konkursy jak m.in.: Festiwal Teatru Młodych DZIATWA, Festiwal Muzyczny dla dzieci i młodzieży PIĘCIOLINIA MARZEŃ, Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. H.RYLA, Bałuckie Spotkania Recytatorów czy Wystawa rysunku i malarstwa MÓJ TEATR. Tym razem dokonujemy istotnej zmiany ich charakteru i nadajemy im nowy wymiar. Z konkursów artystycznych przekształcone zostają dodatkowo w spotkania uzdolnionych artystycznie młodych wykonawców, których zapraszamy do nowej misji – przenoszenia bakcyla aktywnego uczestnictwa w kulturze na ich środowiska lokalne. Cykle dodatkowych działań podjętych podczas konkursów i festiwali wyposażą młodych wykonawców oraz ich instruktorów i edukatorów w kompetencje niezbędne do pobudzania kreatywności własnej i środowisk, z których się wywodzą oraz zainicjują szerzenie tego bakcyla w środowiskach, z których się wywodzą. Zaprosimy ich także do podejmowania działań z obszaru animacji i edukacji kulturalnej opartych na ich możliwościach i dokonaniach artystycznych, a te złożą się na Festiwal Kreatywności Młodych. Realizując Festiwal Kreatywności Młodych chcemy poprzez 10 różnych obszarów artystycznej ekspresji pobudzić kreatywność i dotrzeć do wielopokoleniowych środowisk młodych wykonawców i twórców, także niepełnosprawnych oraz wywodzących się z innych środowisk narażonych na wykluczenie społeczne. W każdym z wydarzeń rozpoczniemy od własnego pomysłu indywidualnego uczestnika lub grupy, który zostanie zgłoszony do udziału w danym wydarzeniu z obszaru teatru, plastyki, muzyki, sztuki mówienia, tańca, nowych technologii - obszar swoich zainteresowań każdy indywidualny uczestnik lub zespół wybiera samodzielnie i świadomie. Udział w zaproponowanych przez nas warsztatach da młodemu uczestnikowi szanse poeksperymentowania w obszarze jego zainteresowań, będzie też elementem inspirującym do poszukiwań nowych rozwiązań. Zależy nam na warsztatach grupowych aby wyzwoliły one chęć współpracy z innymi, dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami. Damy możliwość zadawania pytań i bardzo liczymy, że będzie ich całe mnóstwo, na które odpowiadać będą zaproszeni przez nas eksperci z danych dziedzin sztuki. Chcemy aby podczas spotkań i warsztatów rozpocząć przełamywanie rutyny, aby znalazł się w każdej formie aktywności element zaskakujący i wymuszający na realizatorze, kreatywne spojrzenie na temat, który ma poruszyć młody człowiek. Wszystkie spotkania, dyskusje, warsztaty mają rozbudzić zmysły, mają spowodować radość i to zarówno z powodu, że wydarza się coś śmiesznego jak również z samego uczestniczenia w nich, mają zachęcić do poszukiwań i wyzwolić odwagę do podjęcia próby realizacji swojego pomysłu. Festiwal Kreatywności Młodych poruszał się będzie w czterech obszarach sztuk artystycznych: teatr, muzyka, plastyka i taniec.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

TEATR

Dziatwa

Dziatwa to spotkanie młodych indywidualności, zderzenie młodych zespołów, wyzwolenie unikatowej energii wspólnego doznania ducha teatru.

FTP im. H. Ryla

Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla jest projektem edukacyjnym, świętem teatru przedszkolnego, którego ideą jest nie tylko prezentacja „ najlepszych praktyk” pracy teatralnej , ale przede wszystkim podkreślenie faktu, że dziecko jest pełnoprawnym odbiorcą i uczestnikiem kultury. W roku 2020 odbędzie się jubileuszowa 20 edycja Festiwalu. Patronat nad Festiwalem objął Łódzki Kurator Oświaty

Bałuckie Spotkania Recytatorskie

Celem Spotkań jest popularyzacja kultury żywego słowa, praca nad własnym warsztatem aktorskim, inspirowanie poszukiwań repertuarowych oraz promowanie młodych talentów. Dzięki organizowanym warsztatom zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli pragniemy stworzyć odpowiednie warunki do podniesienia poziomu umiejętności recytatorskich, wymiany doświadczeń i integracji środowiska pasjonatów recytacji.

Pięciolinia marzeń

To już XII Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży. Przesłuchania odbywają się w czterech grupach wiekowych: 7-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat i 17-19 lat. Projekt adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uczestniczą w zajęciach wokalnych i instrumentalnych w placówkach kulturalnych i oświatowych.

MUZYKA

PLASTYKA

30. Wystwa Rysunku i Malarstwa „Mój Teatr”

,,MÓJ TEATR” to przegląd prac malarskich i rysunkowych dzieci i młodzieży o charakterze konkursowym. 30 lat obecności Wystawy i Konkursu sprawiło, że „Mój Teatr” rozpoznawalny jest w całym kraju. Każdą edycję „Mojego Teatru” poprzedzają warsztaty twórcze, które mają na celu zaktywizowanie do działalności plastycznej zarówno dzieci jak i ich opiekunów. Pojawią się więc tu zagadnienia ruchu, światła, koloru i gestu.

OPEN TANIEC

Prawdziwe święto tańca i choreografii w nowej odsłonie! Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z całej Polski do udziału w tanecznym konkursie na najlepszą choreografię, w dowolnej technice, do wybranego przykładu muzycznego. Co należy zrobić? Należy zarejestrować się na stronie Festiwalu Kultury Młodych, pobrać wybrany przez siebie przykład muzyczny, nagrać swoją choreografię dowolnym nośnikiem video i przesłać film (lub link do filmu) za pośrednictwem strony FKM. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

TANIEC

WARSZTATY

W ramach Festiwalu Kreatywności Młodych macie wyjątkową okazję skorzystania z warsztatów z obszaru:

  • teatru,
  • muzyki,
  • tańca
  • i plastyki.
Warsztaty adresowane są do dzieci i młodzieży ale również dorosłych.

Wszystkie warsztaty dostępne są na platformie e-lerningowej https://fkm-bok.moodle.org.pl Jeżeli chcesz mieć możliwość skorzystania z warsztatów i poszerzenia swojej wiedzy wystarczy na adres sekretariat@bok.lodz.pl przysłać nam informację : „poproszę o założenie konta na moodle” i podać adres e-mialm na który mamy założyć konto. Na postawie wiadomości założymy Ci konto użytkownika na naszej platformie a w oddzielnym mailu otrzymasz hasło dostępu.
I JUŻ !

ZGŁOSZENIA

DZIATWA

Termin: 13-16.10.2020
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13.09.2020r.
Regulamin

PIĘCIOLINIA MARZEŃ

Termin konkursu: 5-7.11.2020
Głosowanie będzie możliwe od 02.11.2020 godz. 12:00
Regulamin
Karta zgłoszń

Bałuckie Spotkania Recytatorów

Termin: 1-5.12.2020
Regulamin
Karta zgłoszeń
Klauzula informacyjna
Klauzula zgody

OPEN TANIEC

Termin: 14.12.2020
Zgłoszenia do: 11.12.2020
Regulamin
Podkłady muzyczne
Karta zgłoszeń
Zgoda RODO

MÓJ TEATR

Termin: od 13.11.2020
Zgłoszenia do 30.10.2020
Regulamin
Karta zgłoszeń

FTP im. H. Ryla

Termin: 16-20.11.2020
Regulamin
Karta zgłoszeń

BAŁUCKI OŚRODEK KULTURY


ul. Limanowskiego 166

Tel. 42 651 50 30
sekretariat@bok.lodz.pl
Godziny otwarcia:

Poniedziałek- Piątek: 8:00 - 16:00
Sobota - Niedziela: nieczynne

Sprawdź dojazd